Misad | Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği
Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği (MISAD) 25.02.2008 tarihinde kurucu üyeler Sayın A. Barış Telseren, Altan Erdoğan, Elif Coşkun, Harun Gülatma, Kenan Anıl, Özgür Savaş Özüdoğru, S. Burhan Yıldız ve Utku İnan’ın çalışmaları neticesinde 34-148/098 kütük numarasıyla kurulmuştur.  

 

 

 

Misyonumuz

Ülke çapında bir araya gelecek ısıl işlem sanayicileri için; 

• Adil rekabet ortamına zemin oluşturulacak çalışma standartlarını hazırlamak.  

• Mevcut standartların mevzuat ve tüzüklerin güncelliğini takip edip dernek üyelerini bilgilendirmek. 

• İnsan ve yönetim kalitesini geliştirmek Lise ve ön lisans seviyesinde teknisyen ve tekniker kalifiye eleman yetiştirmek 

• Uluslar arası benzer kuruluşlar ile işbirliği ortamı oluşturmak 

• Ülke çapındaki ısıl işlem sektörü ile ilgili firmaları derneğimize dahil etmek 

• Sektör için geniş bir envanter çıkarmak. Ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak 

• Üyelerine Isıl işlemle ilgili; kalite, üretim, yönetim ve malzeme konularında eğitimler düzenlemek

•Üniversitelerle sanayi işbirliği sağlamak. 

Vizyonumuz

Sektör için etkin faaliyetler düzenleyen bir sivil toplum kuruluşu olmak için; 

• Sanayi-Üniversite işbirliğini sağlayıp Ar&Ge çalışmalarını güçlendirerek, ısıl işlem sanayicisi ve ısıl işlem hizmeti alan firmalar için derneği cazibe merkezi haline getirmektir.

Üye Profili

• Ticari ısıl işlem hizmeti veren firmalar 

• Kendi bünyesinde ısıl işlem yapan üreticiler 

• Isıl işlem sektörüne gerek hizmet, gerekse makine, fırın, yedek parça vb. sağlayan tedarikçiler 

www.misad.org.tr

Creation date - 18-12-2013 | Last update - 14-03-2019269 times shown.