Megiad | Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD)
MERSİN GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ (MERSİN GİAD) TÜZÜĞÜ

DERNEK ADI VE MERKEZİ
MADDE 1) Derneğin adı, Mersin Girişimci İşadamları Derneği’dir. Derneğin kısa adı (Mersin GİAD)’dır. Derneğin merkezi Mersin’dedir. Derneğin Mersin dışında hiçbir şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
MADDE 2) - Derneğin amacı; Anayasamızda belirlenen esaslar çerçevesinde, Atatürk İlkelerinin ışığı altında, Türkiye’nin Demokratik ve planlı bir düzen içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimine, Mersin sanayicileri ve İşadamları olarak katkıda bulunmak ve genç sanayici ve işadamlarının sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek yolu ile toplumun sosyo - ekonomik düzeyinin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

www.megiad.org.tr

Creation date - 03-04-2015 | Last update - 01-10-2020485 times shown.